W języku greckim słowo “para” tłumaczyć można jako “obok” lub “poza”. W polskim przedrostek ten stosowany bywa do określania rzeczy podobnych, choć w rzeczywistości innych (jak paralotnia) lub wręcz przeciwnych (paranormalny). Idąc tym tropem określenie “parabank” traktować należy jako, coś wykazującego podobieństwa do banku, choć jednak funkcjonującego na innych zasadach. Nie jest to zresztą dalekie od prawdy.

dol09

Parabanki z tradycjami

Powstanie pierwszego banku datowane jest na 1156 rok. Już wtedy istniały jednak instytucje finansowe – pożyczające i inwestujące pieniądze, które z powodzeniem można uznać za parabanki. Można więc z dużą dozą pewności przyjąć, że tego rodzaju działalność towarzyszy ludziom od czasów, kiedy zaczęli pożyczać między sobą dobra materialne. Niejednokrotnie prowadziło to do znacznych nadużyć, kiedy wierzyciel próbował wykorzystać trudną sytuację dłużnika.
Na szczęście współcześnie zjawisko lichwy zostało zmarginalizowane, a funkcjonowanie parabanków jest kontrolowane przez prawo.

Prawie jak bank?

Często pojawia się pytanie, czym różnią się parabanki od banków. Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. W obu przypadkach chodzi o instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem pożyczek oraz przyjmowaniem depozytów (np. lokaty terminowe). Banki podlegają jednak zapisom Prawa Bankowego i ścisłemu nadzorowi instytucji kontrolującej (w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego). Działalność parabanków uregulowana jest natomiast innymi ustawami, co z jednej strony znosi ograniczenia koncesyjne, ale z drugiej zwiększa ryzyko ponoszone przez klientów.
W Polsce popularność usług parabankowych rośnie z każdym rokiem. Świadczą je m.in. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, firmy pośrednictwa kredytowego i leasingowego, a nawet kantory walut i ubezpieczyciele. Najważniejsze z nich, wraz z katalogiem produktów, znaleźć można na stronie internetowej “http://judaszowesrebrniki.pl/lista-parabankow-dzialajacych-w-polsce”.

Klient ma swoje prawa

Wbrew obiegowym opiniom, większość funkcjonujących obecnie parabanków kieruje się bardzo przejrzystymi zasadami działania. Afera związana z Amber Gold zdecydowanie poprawiła sytuację i oczyściła rynek z oszustów. Klienci są więc dokładnie informowani o warunkach zawieranych umów, w tym także podejmowanym ryzyku, możliwościach odstąpienia oraz ewentualnych karach. Eksperci podkreślają, że parabanków nie trzeba się bać. Wystarczy to zachować zdrowy rozsądek i dokładnie zapoznać się z treścią dokumentów jeszcze przed ich podpisaniem.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)